Planerade mötesdagar under  2023


Höst uppstart
4 september, 25 september, 23 oktober, 20 november slutet av november   Nobel middag


Mat anmälan 
 
 
 


Planerade mötesdagar under hösten  

 4 september    värd  
25 september   värd Roger
243oktober         värd  Bo
20 november     värd  Ulf
 November          värd Peo