Planerade mötesdagar under våren 2021

25 januari    värd Kent
22 februari  värd Håkan
22 mars        värd Per Olle
19 april         värd  Jan
17 maj          värd  Stefan     

Mat anmälan 
 
 
 


Planerade mötesdagar under hösten  2021

30 augusti        värd  Lars
20 september  värd Thomas
18 oktober         värd  Danny
22 november    värd  Ulf
6 december       värd Roger